23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, που οργανώνουμε στις
27/4 - 1/5/2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτη στην Κω.
Το Συνέδριό μας έχει σαφή επετειακό χαρακτήρα επειδή η ΕΛΕΓΕΙΑ γιορτάζει το 2011
τα 25 της χρόνια, το Ιωβηλαίο της. Με την ευκαιρία αυτή, είναι πιστεύουμε επίκαιρο
για όλους μας να αξιολογήσουμε όλοι την ΕΛΕΓΕΙΑ και την πορεία της αλλά και να δού-
με την χάραξη και τον σχεδιασμό της και να εκτιμήσουμε αν αυτή η πορεία διατηρεί
τις κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν εξ αρχής.
Κατ’ αρχήν καταδικάζουμε για μιαν ακόμη φορά τους επιλήσμονες και τους εφιάλτες,
δηλαδή τους συναδέλφους που εξέθρεψε και ευεργέτησε η ίδια η ΕΛΕΓΕΙΑ, οι οποίοι
τελικά στράφηκαν εναντίον της, όχι γιατί διεφώνησαν με την πολιτική της, όχι γιατί
είχαν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις αλλά απλά και καθαρά με στόχο να κερδί-
σουν χρήματα πουλώντας “εκπαίδευση”.
Ωστόσο, πραγματικά κρίνουμε ότι δεν είναι αναγκαίο να αναλύσουμε τη μέχρι τώρα
πορεία μας, μια απλή αναφορά αρκεί. Ιδρυση της ειδικότητος, συνεχής αύξηση του
αριθμού των ειδικευομένων (αρχίσαμε με 244 θέσεις τις μισές κενές και βρισκό-
μαστε σήμερα με 734 και αναμονή σχεδόν 5ετίας Πανελλαδικά), εξασφάλιση της
πρωτοκαθεδρίας των Γενικών Ιατρών στις κρίσεις των Κ.Υ., χορήγηση πλέον των
2.500 θέσεων των Π.Ι. αποκλειστικά στους Γενικούς Ιατρούς, Πρόγραμμα, logbook και
Συντονισμός εκπαίδευσης (μοναδικά παραδείγματα στη χώρα μας), εκκαθάριση των
ξένων αλλά και των σκοτεινών στοιχείων από την Εξεταστική Επιτροπή της Γενικής
Ιατρικής, που τώρα πια αποτελείται αποκλειστικά από συναδέλφους προτεινόμενους
από την ΕΛΕΓΕΙΑ.
Εκείνο όμως που δεν επιτύχαμε μέχρι σήμερα είναι ο βασικός στρατηγικός μας στό-
χος, δηλαδή η εγκαθίδρυση νέου συστήματος ΠΦΥ μέ Γενικό/οικογενειακό ιατρό για
όλους τους Ελληνες. Σήμερα για πρώτη φορά, αυτός ο στόχος φαίνεται να μπαίνει
σε κάποια τροχιά υλοποίησης, μετά και από αντίστοιχες πιέσεις των εκπροσώπων
του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ. Είναι σαφές και γνωστό ότι τόσον η προηγούμενη όσον
και η νυν Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ρωτήθηκαν από την Τρόικα αναφο-
ρικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στα αστικά κέντρα και επίσης τέθηκε το ερώτη-
μα “γιατί έχετε τόσο λίγους ειδικευμένους γενικούς γιατρούς”. Θυμίζουμε ότι ο αριθ-
μός των Γενικών Ιατρών στην Ελλάδα είναι σήμερα 2.500, ενώ η Ευρωπαϊκή μελέτη
ζητά τουλάχιστον 6.000.
Αυτά και πολλά άλλα σας καλούμε να συζητήσουμε στην καθιερωμένη ετήσια συνά-
ντησή μας, το Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Σας καλούμε να συμμετάσχετε
και να φέρετε νέες ιδέες ή να ανανεώσετε την πίστη σας στις προηγούμενες για
να δώσετε μ’ αυτόν τον τρόπο τα οδηγά σημεία στην πορεία του ΔΣ και της ΕΛΕΓΕΙΑ
γενικά.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by