6ο Πολυθεματικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΕΠ έχω την τιμή και τη χαρά
να σας προσκαλέσω στην κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας, το 6ο Πολυ-
θεματικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Olympus Congress Center στη Γρίτσα-
Λιτόχωρο Πιερίας, από 10 έως 13 Ιουνίου 2011.
Το Πολυθεματικό Σεμινάριο ΠΦΥ έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται το τρι-
ήμερο του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αποτελεί ένα σταθερό ραντεβού για τους
ιατρούς της ΠΦΥ. Συνεχίζει με βασική αρχή «Από την ιατρική βασισμένη σε απο-
δείξεις, στις κατευθυντήριες οδηγίες και στην κλινική πράξη» να περιλαμβάνει ένα
επίκαιρο, σύγχρονο και πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να καλυφθούν
τα σημαντικότερα και συχνότερα νοσήματα που συναντά καθημερινά ο γιατρός
της ΠΦΥ.
Kλείνοντας έξι χρόνια από την έναρξη του συνεχιζόμενου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος της ΕΕΕΕΠ η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας αυτά τα
χρόνια αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν μονοπώλια και στεγανά στη Συνεχιζόμε-
νη Ιατρική Εκπαίδευση της ΠΦΥ. Οι προσπάθειες που στηρίζονται στις ανάγκες
των ιατρών, γιατί προσδιορίζονται βάσει των δικών τους προτάσεων και που
σέβονται τις ιδιαιτερότητες της ΠΦΥ, αργά ή γρήγορα θα χαρακτηριστούν επιτυ-
χημένες.
Έτσι από φέτος ξεκινά κατόπιν δικού σας αιτήματος μετά από έξι χρόνια συ-
νεχιζόμενης παρουσίας το ερευνητικό βήμα που θα δώσει την ευκαιρία στους
Ιατρούς της ΠΦΥ να παρουσιάσουν τις δικές τους ερευνητικές προσπάθειες. Από
αυτές τις προσπάθειες, οι τρεις καλύτερες θα βραβευθούν με έπαινο και χρημα-
τικό βραβείο.
Σας περιμένουμε για ανταλλαγή απόψεων.
Δρ. Ε.Α. Σκληρός
Πρόεδρος Οργανωτικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΕΠ έχω την τιμή και τη χαρά
να σας προσκαλέσω στην κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας, το 6ο Πολυ-
θεματικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Olympus Congress Center στη Γρίτσα-
Λιτόχωρο Πιερίας, από 10 έως 13 Ιουνίου 2011.
Το Πολυθεματικό Σεμινάριο ΠΦΥ έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται το τρι-
ήμερο του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αποτελεί ένα σταθερό ραντεβού για τους
ιατρούς της ΠΦΥ. Συνεχίζει με βασική αρχή «Από την ιατρική βασισμένη σε απο-
δείξεις, στις κατευθυντήριες οδηγίες και στην κλινική πράξη» να περιλαμβάνει ένα
επίκαιρο, σύγχρονο και πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να καλυφθούν
τα σημαντικότερα και συχνότερα νοσήματα που συναντά καθημερινά ο γιατρός
της ΠΦΥ.
Kλείνοντας έξι χρόνια από την έναρξη του συνεχιζόμενου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος της ΕΕΕΕΠ η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας αυτά τα
χρόνια αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν μονοπώλια και στεγανά στη Συνεχιζόμε-
νη Ιατρική Εκπαίδευση της ΠΦΥ. Οι προσπάθειες που στηρίζονται στις ανάγκες
των ιατρών, γιατί προσδιορίζονται βάσει των δικών τους προτάσεων και που
σέβονται τις ιδιαιτερότητες της ΠΦΥ, αργά ή γρήγορα θα χαρακτηριστούν επιτυ-
χημένες.
Έτσι από φέτος ξεκινά κατόπιν δικού σας αιτήματος μετά από έξι χρόνια συ-
νεχιζόμενης παρουσίας το ερευνητικό βήμα που θα δώσει την ευκαιρία στους
Ιατρούς της ΠΦΥ να παρουσιάσουν τις δικές τους ερευνητικές προσπάθειες. Από
αυτές τις προσπάθειες, οι τρεις καλύτερες θα βραβευθούν με έπαινο και χρημα-
τικό βραβείο.
Σας περιμένουμε για ανταλλαγή απόψεων.
Δρ. Ε.Α. Σκληρός
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by