Χειμερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2010.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκ-
παίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΕΕΕΕΠΦΥ) έχω την τιμή και τη χα-
ρά να σας προσκαλέσω στο Χειμερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αράχωβα από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2010.
Με βασική αρχή «Από την ιατρική βασισμένη στις αποδείξεις, στις κατευθυντήρι-
ες οδηγίες και στην κλινική πράξη» το Χειμερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΕΕΠ
αποτελεί το τελευταίο σεμινάριο του έτους στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα επί-
μαχα θέματα της χρονιάς που φεύγει. Μέσα από διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια
επιχειρείται να παρουσιαστούν τα θέματα εκείνα που αποτελούν τα βασικά πεδία
τριβής και ενασχόλησης των ιατρών της ΠΦΥ εστιάζοντας στις πιο πρόσφατες εξε-
λίξεις. Φέτος ιδιαίτερη μνεία θα δοθεί στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
και στα νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος, ενώ για πρώτη φορά οι πολιτικές
υγείας και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα απασχολήσουν μέρος του Σεμιναρίου.
Το Χειμερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρο-
νιά στην Αράχωβα, συνεχίζει να αποτελεί ένα σταθερό ραντεβού των γιατρών της
ΠΦΥ από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη.
Σας περιμένουμε να σας συναντήσουμε
Δρ. Ε.Α. Σκληρός
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
 

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by