ΦΕΚ 3017/Β/16-6-2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β' 3958).

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.34921/2022

ΦΕΚ 3017/Β/16-6-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β' 3958).

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by