Οδηγίες Προεγχειρητικού Ελέγχου Αναπνευστικού Συστήματος από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελεί απαραίτητη διαδικασία που προηγείται της αναισθησίας για κάθε χειρουργική επέμβαση. Εστιάζει σε όλους τους ασθενείς στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ λαμβάνει υπόψη και τυχόν ειδικές συννοσηρότητες κατά περίπτωση, πχ. κακοήθειες, χρόνια νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια...

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by