ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ/ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης επιδημιών (Covid 19) σε χώρους μεταναστών/προσφύγων με Κωδικό ΟΠΣ 5074188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», σας ενημερώνουμε ότι ιατροί που επιθυμούν να εργαστούν ως Επικουρικοί μπορούν να δηλώσουν προτίμηση σε δομές μεταναστών/προσφύγων, οι οποίες προστίθενται στις έως σήμερα διαθέσιμες επιλογές τους (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας).

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by