Ζητούνται ιατροί Ακτινολόγοι/Ακτινοδιαγνώστες από το Διαγνωστικό Alpha Evresis μέλος του Ομίλου Εταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Απαραίτητα προσόντα
Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διάγνωση μαγνητικών ή/και αξονικών τομογραφιών.

Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο


Προσφέρονται:
Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών που περιλαμβάνει:

o Ετήσιες απολαβές: €100.000€+ αναλόγως εμπειρίας και προσόντων(
Full time position)
o Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (Medical Malpractice)

o Πρόσθετες παροχές για υπηρεσίες ΠΦΥ, Β’ βάθμιας και οδοντιατρικές από τις μονάδες του ομίλου Βιοιατρική

Φορολογική έκπτωση για 10 έτη για το 50% των ετήσιων απολαβώνσχύει για φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού)

Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές

Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας


Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
careers@evresisdiagnostic.com


Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722861030

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by