ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ΄΄

Πληροφορίες για τους όρους, την τεχνική περιγραφή, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αντίγραφα Πρόσκλησης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, Γραφείο Προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. ''Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης(ΚΟΙ.Π.Α) του Δήμου Αγρινίου, Μακρή 11, 2ος όροφος,καθημερινά, τις εργάσιμες ημέες και ώρες(τηλ. 2641039797 και 2641360672)

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by