Ανακοίνωση Μετατροπής Θέσης Π.Γ.Ν. Λάρισας

 

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. Γ2α/29228/08-08-2022 (ΦΕΚ 4281/τ.Β ́/11-08-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε/ μετατράπηκε μια (1) οργανική θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ4α/34970/16-08-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1245/τ.Β ́/06-09-2005) σε μια οργανική θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Ιατρική εταιρία ζητάει έμπειρο ιατρό για συνεργασία κατά την θερινή περίοδο του 2022 στην Χαλκιδική


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by