Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ Επιμελητή Β ́ Καρδιολογίας, Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής (για τη Μ.Ε.Θ.) για το Γ.Ν Αγρινίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Ο Δήμος Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, όπως περιγράφονται στη συνημμένη μελέτη και στο με αριθμό πρωτ.15249/20-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ(2) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΕΝΑΝ(1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ(2) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by