ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΦΕΚ

Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΟΠΥΥ

Αναστέλλεται η υποχρεωτική καταχώρηση χειρόγραφων Συνταγών από τα Φαρμακεία καθώς και οι ποινές του ενός (1) ευρώ στους Ιατρούς με ορίζοντα μέχρι την 31-3-2012!

Οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Νοσοκομεία-ΚΥ-ΠΙ-μονάδες πρώην ΙΚΑ) πρέπει να εξοπλιστούν με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό μέχρι τότε. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό θα μπορούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές όπως πρώτα!

Απόφαση για την ελεύθερη συνταγογράφηση

«Ιατροί του ΕΟΠΥΥ, εκτός ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Ιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δύνανται να συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του, φαρμακευτικά σκευάσματα ή παρακλινικές εξετάσεις που θα εκτελούνται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, μόνον με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3892/2010 (Α΄ 189) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», αφού πιστοποιηθούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους αυτή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.»

Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 από 1/1/2012:
α) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας
άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
β) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας
άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας, ορίζεται η
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
γ) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας
λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο
κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος.

Συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.
Σχετ.:1. Η υπ' αριθμ 118017/31-10-2011 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ κ. Πολύζου προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη
2. Η υπ' αριθμ Γ24/42/09-11-2011 απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by