Δημόσιοι φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών Eθνικό Σύστημα Yγείας

Iδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ και συμβάσεις με τα ταμεία.

Aσκηση της Iατρικής στην Eλλάδα από υπηκόους κρατών - μελών της Eυρωπαϊκής Eνωσης

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by