ΦΕΚ 4978/23-9-2022 τ.Β Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών ιατρών

Αποδοχή ιατρικών πιστοποιητικών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εκδοθέντων από κρατικά ιδρύματα

Αριθμ. 83779 (ΦΕΚ 4830/13.09.2022) Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

ΕΟΠΥΥ: Οδηγία Υπουργείου Υγείας σχετικά με την υποχρέωση των Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικών Ιατρών να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους.

ΕΟΠΥΥ: Στοιχεία Σφραγίδων Συμβεβλημένων Προσωπικών Ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by