ΕΟΠΥΥ-Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης επί της πράξης εκκαθάρισης

ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος αναφορικά με την παροχή σκευασμάτων ειδικής διατροφής στους δικαιούχους που υπόκεινται σε ακτινοθεραπεία

Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

ΕΟΠΥΥ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4950 (ΦΕΚ.128-02.07.2022)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4950 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by