Σχετικά με την διάθεση συνταγολογίων για συνταγογράφηση του φαρμακευτικού σκευάσματος ANAPEN

ΤΣΑΥ: Ρύθμιση οφειλών με το ν.4321/2015 ( Αίτηση νομικών προσώπων )

Επισυνάπτεται η αίτηση νομικών προσώπων.

ΤΣΑΥ: Ρύθμιση οφειλών με το ν.4321/2015 ( Αίτηση φυσικών προσώπων )

Επισυνάπτεται η αίτηση φυσικών προσώπων..

ΤΣΑΥ: Ρύθμιση οφειλών με το ν.4321/2015

Σας ενημερώνουμε ότι από την 21/3/2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4321/2015, ισχύει η ρύθμιση βάσει της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by