ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΣΑΥ

  Το ΤΣΑΥ παρέχει στους ασφαλισμένους του όλα τα απαραίτητα για την πρόληψη , θεραπεία , διάγνωση και ανακούφιση από νοσηρή κατάσταση φάρμακα  που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ σε Ιδιωτικές

 Κλινικές.

Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΣΑΥ ότι,
σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 78/91, νοσηλεία παρέχεται και σε ιδιωτικές κλινικές
με εντολή εισαγωγής (εισιτήριο), μετά από γνωμάτευση του θεράποντος
 γιατρού και έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Ταμείου.


Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.


Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by