ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, θεωρεί απαράδεκτη την καθυστέρηση εξόφλησης χρημάτων προς τα μέλη του για την χορήγηση πιστοποιητικών υγείας των προς έκδοση διπλωμάτων υποψηφίων οδηγών και αναθεώρηση αυτών.

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος θα χορηγηθούν δάνεια α΄ επαγγελματικής εγκατάστασης σε 400 υγειονομικούς ύψους 6.000,00 € έκαστο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ και της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: «ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ »
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. κατά τη συνεδρίασή του στις 06/07/11 (αρ. πρακτικού 450-Θέμα 30) αποφάσισε τα κάτωθι:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Σ.Α. ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καταδικάζει ως απαράδεκτη την επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφος  Παιδίατρος κ. Παπαντωνίου Κων/νος από ασφαλισμένο του ιδρύματος  την Πέμπτη 16-06-2011.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το σχέδιο ανακατανομής και συνένωσης  που κατέθεσε δημόσια προς διαβούλευση το Υ.Υ.Κ.Α. μας βρίσκει εντελώς αντίθετους γιατί οδηγεί στην ξεθεμελίωση του ΕΣΥ και μόνος σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης προς το Δ.Ν.Τ.

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by