ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/01/2011

 Ο Ι.Σ.Αγρινίου  καλεί σε θέση μάχης τα μέλη του εν όψει κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου σκούπα «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», χωρίς να προηγηθεί διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους Ιατρικούς Συλλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΣ 15/1/2011

 Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που συνήλθε στις

15/1/2011  στην Αθήνα σε κλίμα αγωνιστικής ενότητας και με συντριπτική
πλειοψηφία αποφάσισε να ζητήσει την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου που
προτίθεται να φέρει στη βουλή η κυβέρνηση και την έναρξη ουσιαστικού δη-
μόσιου διαλόγου με τους ιατρικούς αλλά και άλλους κοινωνικούς φορείς. 
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Ενημέρωση των ΥΠΑΔ σχετικά με συμβάσεις ιατρών και χρήση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων και συνταγογράφησης φαρμάκων

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1/1/2011 οποιαδήποτε σύναψη νέας σύμβασης με ιατρό θα προϋποθέτει την ένταξή του στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων καθώς και στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης φαρμάκων, μόλις αυτό εφαρμοστεί και στον ΟΠΑΔ. Επίσης, ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης των ήδη συμβεβλημένων ιατρών στα ως άνω συστήματα, ορίζεται η 1/2/2011.

Επιστολή Προέδρου ΟΠΑΔ προς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου. Ενημέρωση σχετικά με συμβάσεις ιατρών με τον ΟΠΑΔ και τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων και συνταγογράφησης φαρμάκων

Σχετικά με έγκριση δαπανών, ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by